Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> New Hampshire

*** Paid Ad *** Kim Nails - Cần thợ nail. Ưu tiên thợ nữ biết làm bột hoặc chân tay nước. Nhận du học sinh, hoặc những anh chị với vào nghề. Bao lương tuỳ theo khả năng hay ăn chia. Có chỗ ở riêng dành cho thợ ở xa. Xin liên lạc tiệm 765-622-6206. Cell phone 765-602-3931... » chi tiết
City: Anderson, IN

Cần thợ nail biết làm tay chân nước biết làm bột càng tốt, làm fulltime hoặc partime. Bao lương hay ăn chia tùy theo khả năng Xin liên lạc: (603) 223-0336... » chi tiết
City: Concord, NH

Cần thợ nail nam/nữ biết làm bột. Tiệm làm vui vẻ, hoà đông, không giành giật. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Khu du lịch Mỹ trắng, giá và tip rất cao. Xin vui lòng liên hệ: (619) 888- 7892 (cell) (603) 279 -0899 (tiệm)... » chi tiết
City: Meredith, NH

Cần thợ làm tay chân nước và gel bao lương $800-$1200 một tuần tuỳ theo tay nghề hơn ăn chia. Có chỗ ở thoải mái xin liên lạc hoặc text 802 -291- 0112... » chi tiết
City: West Lebanon, NH

Tiệm ở vùng Hampsteasd, NH cần thợ nails có kinh nghiệm, có bằng NH. Bao lương $800/tuần tuỳ theo tay nghề hơn ăn chia. Tiệm đông khách cần thợ làm full-time, part-time, làm ngày chủ nhật. Mọi chi tiết xin liên lạc 978-387-2898... » chi tiết
City: Hampstead, NH

Cities: