Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Maine

*** Paid Ad *** Kim Nails - Cần thợ nail. Ưu tiên thợ nữ biết làm bột hoặc chân tay nước. Nhận du học sinh, hoặc những anh chị với vào nghề. Bao lương tuỳ theo khả năng hay ăn chia. Có chỗ ở riêng dành cho thợ ở xa. Xin liên lạc tiệm 765-622-6206. Cell phone 765-602-3931... » chi tiết
City: Anderson, IN

Tiệm ở vùng Portland, ME cần thợ nail Nam/Nữ. Lương mùa đông $3,200/tháng & up, mùa hè hơn $4,000/tháng trên chia 6/4. Vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết : 207-710-1939.(cell)... » chi tiết
City: Portland, ME

Cần thợ nail nam/nữ biết làm Pink & White , liquid gel, shellac, biết làm chân tay nước ok. Lương $1000-1200/tuần hơn chia 6/4. Có bằng ME (nếu chưa có bằng chủ sẽ giúp lấy bằng). Good location, tip cao. Tiệm rất đông khách vào mùa hè. Có chỗ cho thợ ở xa. Vui lòng liên lạc: Jenna Cell: 207-615-1033 or Tiệm: 207-798-6799.... » chi tiết
City: Topsham, ME

Cần thợ nail nam/nữ biết làm bột. Mùa đông lương $3,200/tháng và mùa hè $4,000/tháng trên ăn chia 6:4. Tiệm khu Mỹ trắng, tip cao...Xin vui lòng liên lạc: (207)-286-9881 (shop) hoặc (207)-710-1928 (cell) để biết thêm chi tiết. Thank you.... » chi tiết
City: Biddeford, ME

Cần thợ giỏi tay chân nước, Biết làm nails Bột. shellac color. Tiệm vùng biển, khy mỹ trắng típ cao, . Mọi chi tiết xin liên lạc Cindy : 207-523-0179... » chi tiết
City: York, ME

Cần thợ gấp, có chỗ ở cho thợ xuyên bang (nam hoặc nữ ok), có bằng, bao lương hoặc ăn chia. Khách trắng, tip cao. Xin liên lạc: 402-617-5789 (Thanh) hoặc 207-249-1409 (Minh) or 207-907-4516 (Tiệm). Cảm ơn... » chi tiết
City: Bangor, ME

Cần thợ nail, khu Mỹ trắng, khách sang, lương cao,tip hậu, bao lương $800 trên ăn chia. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc số phone: Cell 207-632-2661 hoặc Tiệm 207-892-6752 để biết thêm chi tiết. Thank you... » chi tiết
City: Windham, ME

Cities: