Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Maine

*** Paid Ad *** Cần Thợ Nail Gấp! Tiệm ở tiểu bang Alabama, khu Mỹ trắng, khách rất đông. Cần thợ nam/nữ làm ăn lâu dài. Biết làm đủ thứ, có kinh nghiệm P&W, bột nhúng. Income $900-$1,400/tháng, tip cao. Bao lương theo thoả thuận. Cần thợ chân tay nước chưa có bằng, biết làm sẽ được co-sign. Cho lại tiền vé máy bay cho thợ xuyen bang. Có Phòng riêng ch... » chi tiết
City: Albertville, AL

*** Paid Ad *** Kim Nails - Cần thợ nail. Ưu tiên thợ nữ biết làm bột hoặc chân tay nước. Nhận du học sinh, hoặc những anh chị với vào nghề. Bao lương tuỳ theo khả năng hay ăn chia. Có chỗ ở riêng dành cho thợ ở xa. Xin liên lạc tiệm 765-622-6206. Cell phone 765-602-3931... » chi tiết
City: Anderson, IN

Tiệm ở vùng Portland, ME cần thợ nail Nam/Nữ. Lương mùa đông $3,200/tháng & up, mùa hè hơn $4,000/tháng trên chia 6/4. Vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết : 207-710-1939.(cell)... » chi tiết
City: Portland, ME

Cần thợ gấp, có chỗ ở cho thợ xuyên bang (nam hoặc nữ ok), có bằng, bao lương hoặc ăn chia. Khách trắng, tip cao. Xin liên lạc: 402-617-5789 (Thanh) hoặc 207-249-1409 (Minh) or 207-907-4516 (Tiệm). Cảm ơn... » chi tiết
City: Bangor, ME

Cần thợ nail nam/nữ biết làm trắng hồng, liquid gel, shellac, biết làm chân tay nước ok. Có bằng ME (nếu chưa có bằng chủ sẽ giúp lấy bằng), có chỗ cho thợ ở xa. Vui lòng liên lạc: Jenna Cell: 207-615-1033 or Tiệm: 207-798-6799.... » chi tiết
City: Topsham, ME

Cities: