Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Maryland

TIỆM DAY SPA VÙNG MD. CẦN NHIỀU THỢ NAILS. LƯƠNG TỪ $3.200 - $6.000/ THÁNG (MÙA ĐÔNG). CÓ PHÒNG CHO THỢ Ở XA. LIÊN LẠC : 240 - 444 - 5423.... » chi tiết
City: Dunkirk, MD

Cần thợ nail. Xin liên lạc số phone 410-263-7193 hoăc Cell 443-454-4401 để biết thêm chi tiết. Thank you.... » chi tiết
City: Annapolis, MD

Tiệm vùng Baltimore-MD, trong mall, cần thợ nail nam/nữ biết làm chân tay nước, bột hoặc everything hoặc eyelash, lương từ $900-$1600/tuần trên ăn chia 6/4. Có phòng riêng cho thợ ở xa. Tiệm đông khách, chủ vui vẻ và thoải mái. Xin liên lạc: 443-254-6036(Cell)... » chi tiết
City: Baltimore, MD

URGENT!!!!!! NAIL TECHS NEEDED!!!!! We are a brand new high end nail bar opening in Glenwood, Maryland. We are looking for licensed nail technicians with prior experience! It is a commission job. We are in a high salary priced neighborhood! Will post pictures upon renovation. We are looking to hopefully open within the next 6-8 weeks! Com... » chi tiết
City: Glenwood, MD

Cities: