Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Massachusetts

*** Paid Ad *** Kim Nails - Cần thợ nail. Ưu tiên thợ nữ biết làm bột hoặc chân tay nước. Nhận du học sinh, hoặc những anh chị với vào nghề. Bao lương tuỳ theo khả năng hay ăn chia. Có chỗ ở riêng dành cho thợ ở xa. Xin liên lạc tiệm 765-622-6206. Cell phone 765-602-3931... » chi tiết
City: Anderson, IN

Cần gấp thợ nail nữ có bằng MA, biết làm bột và tay chân nước. Bao lương tuỳ theo khả năng hoặc ăn chia. Vùng mỹ trắng, giá nail cao, tip cao. Chỗ làm việc vui vẻ, hoà đồng. Có chỗ ở cho thợ. Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc Thuỷ (cell)508-292-9814 hoặc (work) 508-398-5108... » chi tiết
City: South Dennis, MA

Tiệm Đông khách, giá cao, chỗ làm vui vẻ, thoải mái nằm trong khu shopping lớn ở Boarder của New Bedford và Darthmouth MA. Cần thợ nail biết làm đủ thứ, gel nước, thợ tay chân nước, làm full time or part time. Income ´$800-1,000$/week. Tuần làm 6 ngày. Bao lương 900/week hoặc ăn chia tùy ý .!! http://www.cozynailspa.com/ or https://www.fa... » chi tiết
City: New Bedford, MA

Cần thợ Nail nữ biết làm bột, gel nước, chân tay nước trong khu plaza vùng North Dartmouth, MA bao lương+ăn chia. Liên lạc Hà cell: (508)3758438 hoặc tiệm (508)992-1478... » chi tiết
City: North Dartmouth, MA

Cần thợ làm chân tay nước có kinh nghiệm biết làm Gel, tiệm Ở gần Wrentham Outlet không có làm bột, Trong Plaza, giá cao và tip hậu. Bao lương trên ăn chia. Xin liên lạc : (617) 283-7384. Cảm ơn nhiều .!!... » chi tiết
City: Bellingham, MA

$$$cần thợ Nail biết làm bột và tay chân nước giỏi ($$$$$$$) - Cần thợ nữ biết làm bột và Gel manicure giỏi. Khu mỹ trắng Tip rất cao. Khu middleton Ma Liên lạc: 617-599-5935 sau 7pm Contact Tam (617) 599-5935... » chi tiết
City: Middleton, MA

Cần nhiều thợ Nail nam hoặc nữ biết làm tay chân nước , bột càng tốt, Nhận Full time hoặc part-time. Bao lương $800-$1,000. Tiệm rất đông khách, lương cao tip nhiều. Tiệm cách Dorchester, MA khoảng 20 phút , Boston 15 phút . Malden 10 phút Mọi chi tiết xin liên hệ: Selena Cell: (603) 854-2590... » chi tiết
City: Saugus, MA

Cities: