Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Kentucky

Tim Tho Nail (Luong Cao/ Cho Lam Tot) - Chung toi hien dang tim tho nail co nhu cau cong viec on dinh, cho lam thoai mai, va income cao. Neu co hung thu voi viec lam nay, xin lien lac voi chung toi de biet them chi tiet. Contact Sean (270) 994-0616... » chi tiết
City: PADUCAH, KY

We are looking for Nail Technicians that preferred a nice/stress free working environment where they can make the desired income. Please contact us if you're interested. Thank you.... » chi tiết
City: Paducah, KY

Cần Thợ Kinh Nghiệm Dip Powder và TCN (Bao Lương trên 1000/tuần) - Cần thợ có kinh nghiệm Dip Powder và CTN, có khả năng giao tiếp tốt với khách, có bằng bất cứ tiểu bang nào trên 2 năm, làm việc có tâm. Bao lương 1000 tuần trở lên, tiệm làm việc công bằng, chuyên nghiệp, sạch sẽ, giá nail cao. Contact Henry (404) 775-0904... » chi tiết
City: Paducah, KY