Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Illinois

Cần nhiều thợ Nails có kinh nghiệm làm bột, dipping, nochip, chân tay nước. Khu Mỹ trắng, Frankfort, Mokena, 100% khách trắng, good tip. Môi trường làm việc thoải mái, không tranh giành. Income $900-$1,500/ tuần theo khả năng. Bao lương quanh năm. Nhận train thợ ko biết làm. Liên lạc (708) 515-5489.... » chi tiết
City: Mokena, IL