Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Iowa

*** VIP *** Chuyên phun xâm, thêu, permanent makeup, tattoo, eyelash extension, khắc chân mày tự nhiên, phun hồng môi, viền môi, mí mắt, phun hồng nhủ hoa, xâm má hồng. Nhận xoá sửa, đổi màu các trường hợp bị xâm hư. Đặc biệt có lớp đào tạo học viên về nghề xâm. Liên Lạc Ms. Queen, Nữ Hoàng ̣714-866-9431.... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

Cần thợ gấp - Cần thợ tay chân nước. Bao lương hoặc ăn chia. Tiệm làm vui vẻ. Cach Chicago va Milwaukee 3 tieng. Xin liên lạc Bảo hoặc Oanh 563 582 5199 và 714 707 1525 Contact Bảo (714) 707-1525... » chi tiết
City: Dubuque, IA