Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Colorado

*** VIP *** Chuyên phun xâm, thêu, permanent makeup, tattoo, eyelash extension, khắc chân mày tự nhiên, phun hồng môi, viền môi, mí mắt, phun hồng nhủ hoa, xâm má hồng. Nhận xoá sửa, đổi màu các trường hợp bị xâm hư. Đặc biệt có lớp đào tạo học viên về nghề xâm. Liên Lạc Ms. Queen, Nữ Hoàng ̣714-866-9431.... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

Tiem dong khách can tho gap .income cao cho lam vui ve thoai mai , khach da trang , tien tip cao .lien lạc : 720-388-5430... » chi tiết
City: Aurora, Colorado, CO

Allure Nail Bar can nhieu tho ($900-$1300) - Allure Nail Bar in Longmont, Colorado dang can nhieu tho, cho lam thoai mai.. Chu khong lam chi chia phien cho tho..bao luong quanh nam/ hon an chia cho lam ly tuong lau dai, thu nhap on dinh, khach sang.. tho CNT $900/tuan biet lam bot/sns $1300/tuan..lam tren 1 nam bonus 1 tuan l... » chi tiết
City: longmont, CO

Cities: