Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> California >> Santa Barbara

Cần hai thợ nữ biết làm bột giỏi và ctn bao lương $120 - $140/ ngày, khg dành dựt tiệm thoáng mát khu du lịch vùng biển, dơntown, khách trắng típ cao có phòng ở lại có thể đi chung xe với chủ ai có nhu cầu llạc 805-453-9825 thanks... » chi tiết
City: Santa barbara, CA

Cities: