Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> California >> Santa Barbara

Cần thợ chân tay nước gel và bột kinh nghiệm, thợ bột bao lương nếu cần và thoả thuận tuỳ theo tay nghề, có phòng riêng đi chung xe với chủ ok tiệm lái xe khoảng 7 phút, ít thợ khg giành dựt, chủ chỉ làm khi thợ bận, khách đông típ hậu, khu du lịch giá cao, môi trường làm việc rất sạch sẽ, khí hậu vùng biển thoáng mát, có nhu cầu gọi 805-... » chi tiết
City: Santa Barbara, CA

Cities: