Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> California >> Orange

Tiệm vùng Orange cần thợ nữ TCN, gel full time. Nghỉ CN, chỗ làm thoải mái. Có bao lương.LL (714)812 1459 liên lạc: (714) 812-1459... » chi tiết
City: Orange, CA

Tiệm nối mi vùng Orange cần vài cô làm việc full-time or part-time. Sẽ training nếu chưa có kinh nghiệm. Công việc nhẹ nhàng, lương cao. Liên lạc Kelvin 714-715-3439... » chi tiết
City: Orange, CA

Tiệm vùng Orange cần thợ tay chân nước biết Gel,làm full time tiệm đống cửa ngày chủ nhựt , có bao lương LL(845) 489-3812... » chi tiết
City: Orange, CA

Cities: