Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> California >> Long beach

Nails & spa vùng biển Long Beach, cần gấp thợ bột, bao lương cao. Và cần 2 thợ nails mới ra trường OK. Nếu muốn làm bột, sẽ không cần tốn tiền đi học làm móng bột. Tiệm sẽ cho làm trên khách để thật sự mau chóng giỏi móng bột.liên lạc:562-552-2531562-756-4455... » chi tiết
City: Long Beach, CA

Vùng Long Beach cách Bolsa 20 phút đông khách walk-in cần gấp thợ Bột và TCN khách tổng hợp dễ chịu tip $40-$60/day. Bao lương $140/day hoặc hơn, (under 45t)Phải Làm luôn Chủ nhật. Mimi: 714-204-5084... » chi tiết
City: Long beach, CA

Cities: