Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> California >> Bakersfield

Cần thợ Nails gấp! ($800/1 tuần) - Tiệm Nails vung Bakersfield cách Bolsa 2 tiếng lai xe , khu mỹ trắng, khách sang tip nhieu, income tốt, không khi lam việc vui vẻ đang cần gấp nhieu thợ Nails nữ biet lam bột, chân tay nước, biet wax càng tốt (in Come từ $800/ tuần trở lên ). Bao luong hoặc ăn chia, xin vui lòng lien lạc Kim... » chi tiết
City: Bakersfield, CA

Cities: