Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> California >> Anaheim

ANAHEIM, nhiều khách walk in. Cần 1 thợ nữ TCN, GEL K/N, biết bột chút đỉnh ok, waxing ok. Làm full time, nghỉ CN, bao lương. liên lạc 714-260-3731... » chi tiết
City: Anaheim, CA

ANAHEIM. Cần Thợ Nữ giỏi Bột dưới 45T. Bao lương $140/ ngày quanh năm, trên chia 6/4. liên lạc: 714-873-8007... » chi tiết
City: Anaheim, CA

ANAHEIM, nhiều khách walk-in. Cần 1 thợ nữ TCN, GEL K/N, biết bột chút đỉnh ok, waxing ok. làm full-time, nghỉ CN, bao lương. liên lạc: 714-260-3731... » chi tiết
City: Anaheim, CA

ANAHEIM, nhiều khách walk-in. Cần 1 thợ nữ TCN, GEL K/N, biết bột chút đỉnh ok, waxing ok. làm full-time, nghỉ CN, bao lương. liên lạc: 714-260-3731... » chi tiết
City: Anaheim, CA

Cities: