Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> California >> Anaheim

CẦN THỢ BARBERTiệm barber ở Anaheim đông khách cần thợ cắt tóc, giỏi skin fade, làm thứ 5, 6, 7 và CN.Xin liên lạc:714-722-3453... » chi tiết
City: Anaheim, CA

Anaheim Tiệm Nails đông khách tips cao, cách Bolsa 15 phút cần thợ Nữ KN Bột, thợ TCN, Gel Ft và pt. liên lạc: 949-373-6292... » chi tiết
City: Anaheim, CA

ANAHEIM, nhiều khách walkin, cần 1 thợ nữ bột, TCN, GEL K/N. Làm 5 ngày nghỉ C/N. Bao lương căn bản 100/ng. liên lạc 714-260-3731... » chi tiết
City: Anaheim, CA

ANAHEIM, nhiều khách walkin,cần 1 thợ nữ bột, TCN, GEL K/N. Làm 5 ngày nghỉ C/N. Bao lương căn bản 100/ng. liên lạc 714-260-3731... » chi tiết
City: Anaheim, CA

Cities: