Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Arkansas

Cần thợ biết làm bột hoặc tay chân nước. Bao lương từ $900- $1,200/tuần, hơn ăn chia. Liên lạc số phone tiệm: 479 -361 -8997 hoac cellphone Nancy :479- 353- 2000.... » chi tiết
City: Springdale, AR

Tìm gấp thợ nails có kinh nghiệm. Tiệm ở khu mỹ trắng sang, tiếp cao. Thợ giỏi sẽ được bao lương 900-1000/tuần (6 ngày), trên ăn chia. Cần thợ làm ăn lâu dài, chổ làm vui vẻ, thoải mái. Ưu tiên cho thợ nữ. Xin vui lòng liên lạc Long & Lan: 501- 860- 8526.... » chi tiết
City: Bryant, AR

Cities: