Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Arkansas

*** Paid Ad *** Chuyên phun xâm, thêu, permanent makeup, tattoo, eyelash extension, khắc chân mày tự nhiên, phun hồng môi, viền môi, mí mắt, phun hồng nhủ hoa, xâm má hồng. Nhận xoá sửa, đổi màu các trường hợp bị xâm hư. Đặc biệt có lớp đào tạo học viên về nghề xâm. Liên Lạc Ms. Queen, Nữ Hoàng ̣714-866-9431.... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

Cần Thợ Nails Gấp! (>$1,000/tuần) - Tiệm Nails đang cần nhiều thợ bột,gel,dip và chân tay nước,. Tiệm khu mỹ trắng, tip nhiều.Tiệm thông thoáng , nơi làm việc thoải mái. Anh/chị /em đang cần việc thì liên lac Lindsey @ (501)3334140 Contact Lindsey (501) 333-4140... » chi tiết
City: Conway, AR