Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Alaska

*** Paid Ad *** Kim Nails - Cần thợ nail. Ưu tiên thợ nữ biết làm bột hoặc chân tay nước. Nhận du học sinh, hoặc những anh chị với vào nghề. Bao lương tuỳ theo khả năng hay ăn chia. Có chỗ ở riêng dành cho thợ ở xa. Xin liên lạc tiệm 765-622-6206. Cell phone 765-602-3931... » chi tiết
City: Anderson, IN

Cần gấp thợ nail nam/nữ biết làm chân tay nước, và fill only... Lương $3500-$4500/tháng, tip cao, khu Mỹ trắng, có chỗ ăn ở cho thợ. Chủ có bao lương Thật lòng xin liên lạc: Peter (916)709-2166 or 907-745-1311.... » chi tiết
City: Palmer, AK

Cần thợ nail có kinh nghiệm bột P&W hoặc tay chân nước. Bao lương $4,500-$5000/tháng trên ăn chia. Vợ chồng càng tốt. Tiệm ở khu Mỹ trắng. Mọi chi tiết xin liên lạc: Work: 907-385-3900 or Cell: 714-928-9978.... » chi tiết
City: North Pole, AK

Cần gấp thợ nails ,nam/nữ, tiệm ở alaska thành phố fairbanks nằm ở mall ,Tiền típ cao, chỗ làm vui vẻ, thoải mái, có chỗ ở cho thợ ở xa, bao lương quanh năm $4,000-$4,200 tuỳ theo kinh nghiệm. Xin vui lòng gọi : 907-347-8255 gặp john để biết thêm chi tiết.... » chi tiết
City: Fairbanks, AK

Cần nhiều thợ nam/nữ hoặc vợ chồng có kinh nghiệm và nói được tiếng Mỹ. Cần thợ làm lâu dài, khu khách sang, tip cao, làm việc friendly. Bao lương $5,000/tháng trở lên, trên ăn chia. Có chỗ ở cho thợ. Liên lạc: TIFFANY (503) 927-8122... » chi tiết
City: Fairbanks, AK

Cần gấp thợ nails nam/Nữ, vợ chồng càng tốt. Kinh nghiệm P&W biết làm mọi thứ hoặc chân tay nước. Bao lương $4500-$5500/tháng, trên ăn chia. Tiệm gần trại lính, tip cao. Chỗ làm vui vẻ như gia đình, có chỗ ăn ở cho thợ đàng hoàng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc:Jimmy Trung (971)-533-0424 or (971)533-0414... » chi tiết
City: Fairbanks, AK

Cần thợ nail nam/nữ .Bao lương $1000/tuần , trên ăn chia .Khu Mỹ trắng, tip cao. Liên lạc : 907-694-4010... » chi tiết
City: Eagle River, AK

Cities: