Dịch Vụ - Dạy Kèm, Tutoring, Training >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt
Ad ID: 930991
AB PIANO & KEYBOARD CLASS. Cô Trân Lưu. Nhận dạy piano hoặc keyboard cho trẻ từ 4 tuổi trở lên. Cô giáo nhiều năm kinh nghiệm, có chương trình biểu diễn Recital hằng năm. Học phí ưu đãi .Phone 714 300 8968. Lớp học trong khu 10141 Westminster Ave, Garden Grove 92843

Điện Thoại / Phone:  7143008968
Web Site: 
Địa Chỉ / Address:
10141 Westminster Ave
Garden Grove, CA 92843

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.


AB PIANO & KEYBOARD CLASS
Cô Trân Lưu. Nhận dạy piano hoặc keyboard cho trẻ từ 4 tuổi trở lên. Cô giáo nhiều năm kinh nghiệm, có chương trình biểu diễn Recital hằng năm. Học phí ưu đãi .Phone 714 300 8968. Lớp học trong khu 10141 Westminster Ave, Garden Grove 92843

Danh Mục Tương Tự