Nhận Giữ Trẻ & Senior Care >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt
Ad ID: 919194
Cần tìm người đến nhà trông giữ trẻ 9 tuổi.

Điện Thoại / Phone:  7145538858
Web Site: 
Địa Chỉ / Address:
Beach and Orangewood
Stanton, CA 90680

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.


Làm từ thứ 2 đến thứ 6.
Mùa hè: Làm từ 7:30 sáng đến 4 giờ chiều. Khi trẻ vô mùa học: đón trẻ sau giờ học 2 giờ trưa, về nhà ở nhà với trẻ đến 4 giờ về.
Cần biết lái xe. Chỉ cần cho trẻ ăn 1 bữa trưa. Không cần làm việc nhà.
Liên lạc: An 7145538858

Danh Mục Tương Tự