Cơm Tháng, Dịch Vụ Ăn Uống >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt
Ad ID: 815234
Bán bánh Lọc, bánh Nậm, bánh cuốn tráng hơi nhân tôm thịt, Bánh bèo và bánh xèo. Đặc biệt làm cơm gà Hội An và cơm gà đùi gà chiên. Liên lạc Thanh 669-285-9635 hay 669-296-9199.

Điện Thoại / Phone:  669-296-9199
Web Site: 
Địa Chỉ / Address:
El Cajon Drive
San Jose, CA 95111

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.


Bán bánh Lọc, bánh Nậm, bánh cuốn tráng hơi nhân tôm thịt, Bánh bèo và bánh xèo.
Đặc biệt làm cơm gà Hội An và cơm gà đùi gà chiên.
Liên lạc Thanh 669-285-9635 hay 669-296-9199.

Danh Mục Tương Tự