Mua bán tiệm nails, tiệm tóc >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
Chủ muốn về hưu, cần sang tiệm nail trong Mall (100k). Tiệm có 8 ghế và 8 bán, 1 phòng wax, 1 restroom, 1 phòng giặc, có cửa sau thoán khí. Tiệm rộng 900 sq/ft. Muồn biết thêm chi tiếc, xin vui lòng liên lạc Name: TL Phone Number: (858)248-5063

Điện Thoại / Phone:  (858)248-5063      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:

El Centro, CA 92243

Post ID: 593449

Chủ muốn về hưu, cần sang tiệm nail trong Mall. Tiệm có 8 ghế và 8 bán, 1 phòng wax, 1 restroom, 1 phòng giặc, có cửa sau thoán khí. Tiệm rộng 900 sq/ft. Muồn biết thêm chi tiếc, xin vui lòng liên lạc Name: TL Phone Number: (858)248-5063

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự