Việc Chăm Sóc Trẻ, Người Già >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
CAN 1 CHI HOAC 1 DI ,, DEN NHA CHAM 1 EM BE 3 TUOI , LUONG 1400$ /THANG . XIN GOI LIEN 714.487.2620 . DA EM XIN TRAN TRONG CAM ON . (HOAC GOI THAI ( 407.6682823).

Điện Thoại / Phone:  714.487.2620      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:
HIGHLAND
Highland, CA 92346

Post ID: 509592

TIEN NHA 500$ MIEN PHI
TIEN GAS+DIEN+NUOC 200$ MIEN PHI
TIEN AN+CAFE+TRA+NUOC NGOT MIEN PHI
LUONG 1400$ TIEN MAT ( MIEN THUE).
CUOI TUAN CO DI AN NHA HANG VIET NAM /NHAT/HAN QUOC / MY.
LAU LAU DI VN VA KHAP CAC TIEU BANG MIEN PHI ( DI CHUNG GIA DINH ).
HANG NGAY CO THIT ,RAU , CA , LAP XUONG ,TOM VA PHO+HU TIEU
XIN GOI NGOC DE BIET THEM CHI TIET 7144872620.
(SE DUOC CAP XE RIENG , BAO LUON BAO HIEM XE VA BANG SO XE + XANG) (CO DAY LAI XE , TAP LAI XE VA LUYEN THI QUOC TICH MIEN PHI.)
TAT CA CAC KHOAN PHAI CHI DEU DUOC MIEN PHI .

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự