Việc Nails, Job Nails, Cần Thợ Nails, Thợ Tóc >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
Tiệm rất đông khách, giá cao, tip hậu. Cần hai thợ bột kinh nghiệm. Lương cao $4000/tháng (trên chia 7/3). Liên lạc Tuệ 209-423-8601. Nếu cần có chổ ở FREE.

Điện Thoại / Phone:  209-423-8601      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:

Sonora, CA

Post ID: 497470

Tiệm rất đông khách, giá cao, tip hậu. Cần hai thợ bột kinh nghiệm.
Lương cao $4000/tháng (trên chia 7/3). Liên lạc Tuệ 209-423-8601.
Nếu cần có chổ ở FREE.

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự