Mua Bán Các Loại >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
Bộ dữ liệu dùng cho đàn organ yamaha. Bộ 721 STYLE INTRO. Giá $50. Là các điệu đệm có sẵn intro, đã lưu sẵn điệu + tempo + biểu tượng + cung nam nữ theo chữ cái A B C. Hỗ trợ khi đệm hát, không phải tính cung, điệu,... chỉ gọi tên bài theo chữ cái A B C..., và chơi tự động phần intro, làm cho bài đệm được giống bài trên băng đĩa hơn, và

Điện Thoại / Phone:  0969890142      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:
Viet Nam
DaLat, CA

Post ID: 490011

Bán bộ 721 STYLE INTRO, là các điệu đệm có sẵn intro, đã lưu sẵn điệu + tempo + biểu tượng + cung nam nữ theo chữ cái A B C.
Hỗ trợ khi đệm hát, không phải tính cung, điệu,... chỉ gọi tên bài theo chữ cái A B C..., và chơi tự động phần intro, làm cho bài đệm được giống bài trên băng đĩa hơn, và dễ hát hơn.
Số lượng : có 721 style điệu intro sẵn các bài đệm căn bản, quen thuộc làm xô đám cưới, truyền thống, nước ngoài,...
* Chuyển dữ liệu tới email người mua.
Liên hệ Phone 0969 89 01 42.
Email : trongtam78@gmail.com
Việt Nam.

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự