Việc Nails, Job Nails, Cần Thợ Nails, Thợ Tóc >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
Cần thợ tay chân nước, gel. Full time hay part time ok, Tiem nho, chủ dễ không dành dựt. Lien lac Kim. Sdt 714,714,6933

Điện Thoại / Phone:  7144146933      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:
851 1/2 State college Blvd
Anaheim, CA 92806

Post ID: 489950

Cần thợ tay chân nước làm full time hay part time ok, mớii ra trường ok, tiệm nhở ít thợ. Chủ dễ, liên lạc kim 714 414 6933.

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự