Dịch Vụ - Các Dịch Vụ Khác >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
Tặng thưỡng ai tìm được cái bóp của Thomas Nguyễn/Gifts for someone who found my wallet

Điện Thoại / Phone:  7149053905      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:
12391 El Rancho Pl
Garden Grove, CA 92840

Post ID: 482593

Vào ngày 2/2/2018 Tom ̣(Tui) đi lang thang ngoài đường ở vùng Garden Grove gần công viên ở đường lampson & haster và làm mất cái bóp ở vùng đó. Trong bóp có gần 400 đô tiền mặt, bằng lái xe, thẻ ngăn hàng, thẻ tín dụng, giấy SSN, và thẻ bão hiễm sức khỏe, ...v...v...
Nếu ai tìm được bóp của tui xin liên lạc số phone của tui là (714)-905-3905 và giao trã lại bóp của tui, tiền emặt của tui trong bóp bạn cứ sài miễn sao trã lại giắy tờ chứng minh của tui, tui rất là đa tạ rất nhiều và sẽ tặng thưởng thêm cho bạn.
Cám ơn các bạn rất là nhiều.
About on 2/2/2018 Thomas Nguyen (myself) was walking on the streets to a local park in Garden Grove (on lampson & haster). Somehow I lost my wallet somewhere around Garden Grove neighborhoods on Garden Grove & Harbor Blvd. to a local park of Garden Grove. In the wallet I had about $400 in cash, driver license, social security card, chase bank debit card, some PayPal credit cards, medical cards...etc...
If someone got my wallet please give me a call at (714)-905-3905 & return my wallet for me, the money you can keep, just return my identities, many thanks. I will offer you more cash if you return my wallet. You can identify my wallet by my driver license with my name on it (Thomas Hoang Anh Nguyen). Again many thanks to whom who got my wallet & return it to me
Your honesty,
Thomas Nguyen

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự