Dịch Vụ - Các Dịch Vụ Khác >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
Facial, Eyelash Extensions, Waxing, Eyebrow Microblading - Off 50% Nhận làm tất cả dịch vụ Off 50% cho quý dồng hương - Facial (chăm sóc da mặt cơ bản) : $50 - Ance treatment (chăm sóc da mụn) : $70 - Eyelash extensions (nối mi): $70 - Eyebrows Microblading (thêu chân mày) : $250 - Eyebrows Ombre (phun xâm): $200 - Eyebrows 3D (phun xâm

Điện Thoại / Phone:  7142738419      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:

Westminster, CA 92683

Post ID: 477824

Nhận làm tất cả dịch vụ
Off 50% cho quý dồng hương
- Facial (chăm sóc da mặt cơ bản) : $50
- Ance treatment (chăm sóc da mụn) : $70
- Eyelash extensions (nối mi): $70
- Eyebrows Microblading (thêu chân mày) : $250
- Eyebrows Ombre (phun xâm): $200
- Eyebrows 3D (phun xâm 3D): $250
- Phun xâm mí, mắt, môi: $200 - $350
( Free retouch trong vòng 3 tháng đầu cho tất cả dịch vụ phun xâm)
- Waxing body, underarm, Face, Bikini, Eyebrows : $35 - $100
Chị em nào có nhu cầu xin liên lạc em tại số
714-273-8419 & 714-717-4590

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự