Sang Nhượng Cơ Sở - Những Cơ Sở Khác >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
CƠ HỘI cần invetors mở nhiều cửa hàng fast food rất đông khách ở Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới mỗi ngày 1tiệm bán được 7000 to 15000 $ tien lời chia theo tổng số bán grosssale Call Cường 3107554927

Điện Thoại / Phone:  3107554927      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:
20703 Kenwood Avenue
Torrance, CA 90502

Post ID: 461075

Tiền lời được chia trên tổng số bán vì thế bạn o bao giờ lỗ chỉ có lời ví dụ 1 ngày tiệm bán được 10k nếu bạn có 4%cổ phần bạn được chia 400 $ mỗi ngày

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự