Dịch Vụ - Dạy Kèm, Tutoring, Training >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
Trường Việt ngữ bất đầu vào ngày 9 tháng 9. Xinh quý phụ huynh đến và ghi danh cho các con phụ huynh để học và hiểu tiếng Việt và nhớ nguồn gốc của mình. Trường sẽ nhận đơn ghi danh đến ngày 16 tháng 12. Cám ơn.

Điện Thoại / Phone:  +1 (714) 406-6935      Web Site:  https://m.facebook.com/TVNMC/?ref=content_filter

Địa Chỉ / Address:
8141 Washington Ave.
Midway City, CA 92655

Post ID: 437216

Trường Việt ngữ Midway bất đầu dậy vào ngày 9 tháng 9. Xinh quý phụ huynh đến và ghi danh cho các con phụ huynh để học và hiểu tiếng Việt và nhớ nguồn gốc của mình. Trường sẽ nhận đơn ghi danh đến ngày 16 tháng 12. Lớp bất đầu mỗi thứ bảy lúc 10 giờ sáng đến 12:30 chiều. Cám ơn.

Welcome all parents, come and sign up your children to take a vietnamese course either to remind your child of the culture and heritage as well of the roots of where you came from or learn a new language. Opening ceremony is at the 9th of September and accepting applications til the 16th of December. The course is every Saturday from 10am -12:30pm. Thank you

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự