Dịch Vụ - Các Dịch Vụ Khác >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
Tu lanh Samsung 28 cu. ft. 4-Door French Door Refrigerator RF28HMEDBSR Can ban tu lanh Samsung 28 cu. ft. 4-Door French Door Refrigerator, model RF28HMEDBSR. Brand new in box, chua khui thung. Mua cach day 2 thang, nhung wrong size, can ban lai. Gia goc la $2600 + tax. Can ban lai gia $2400. Lien lac 650-669-6699

Điện Thoại / Phone:  Xem Chi Tiết      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:

SAN JOSE, CA

Post ID: 342849

Can ban tu lanh Samsung 28 cu. ft. 4-Door French Door Refrigerator, model RF28HMEDBSR. Brand new in box, chua khui thung. Mua cach day 2 thang, nhung wrong size, can ban lai. Gia goc la $2600 + tax. Can ban lai gia $2400.

Lien lac 650-669-6699 Phone: 6506696699

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự