Việc Chăm Sóc Trẻ, Người Già >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
Cần tìm người tuổi từ 45 - 55, trông chừng ông bà, phụ thêm ít việc nhà, ông bà còn khỏe. Làm việc từ 8am - 7pm, 05 ngày/ tuần, vùng Garden Grove, $1000/ tháng. L/L Hà ( 714 548 2414 )

Điện Thoại / Phone:  7145482414      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:
Woolley Lane
Garden Grove, CA 92841

Post ID: 340848

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự