Việc Chăm Sóc Trẻ, Người Già >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
City El Monte, cần gấp cô trung nien khoe mạnh,săn soc 1 bà cụ 90 tuổi biết nấu ăn ,don dẹp ,biết đọc và viết được tiếng Việt. Làm từ thứ 3 tới Chu nhật ở lại đêm hoặc về tuỳ ý . Lương hậu cho người có kinh nghiệm L/l :Mỹ :626-464-9132

Điện Thoại / Phone:  626-464-9132      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:

El Monte, CA 91731

Post ID: 336744

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự