Việc Chăm Sóc Trẻ, Người Già >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
Cần nữ dưới 60 tuổi biết nấu ăn căn bản và siêng năng làm việc nhà. Không lên mạng hay youtube trong giờ làm việc. 8 giờ /1 ngày. Thứ Hai đến thứ Bảy. Ở qua đêm hay đi về mỗi ngày cũng được. Không chăm sóc người già hay em bé. Lương tháng thương lượng. Nếu điều kiện thích hợp, xin goi hoặc text 714-922-9192.

Điện Thoại / Phone:  714-922-9192      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:

Orange, CA

Post ID: 335971

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự