Sang Nhượng Cơ Sở - Những Cơ Sở Khác >> Texas

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
Building rieng biet 4.000 square feet , doi dien cho &cay xang trong thanh pho dang phat trien ...cach 9 den 10 miles la trung tam Grand Texas Theme Park . hien dang cho muon $3,600. lam nha` hang Texas seafood & steakhouse .....2 walking cooller thuoc ve buiding va nhieu thu ....... Muon ban $270,000 .......

Điện Thoại / Phone:  (832) 212-3908      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:
700 east huoston ave
Cleveland, TX 77532

Post ID: 331191

moi. chi tiet xin goi Kevin 832-212-3908
or Tina 936-641-0061

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự