Cơm Tháng / Dịch Vụ Ăn Uống >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
Nha hang Nhat can nguoi Newly open Japanese restaurant Sanraku( Westfield Oakridge ):925 Blossom Hill Road San Jose, CA 95123 Email: Jobs@sanraku.com Tel: 408 363 2110 Tel: 415 771 0892( please call this ) COOK Prep Dish-washer Server

Điện Thoại / Phone:  Xem Chi Tiết      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:

SAN JOSE, CA

Post ID: 305488

Newly open Japanese restaurant
Sanraku( Westfield Oakridge ):925 Blossom Hill Road San Jose, CA 95123
Email: Jobs@sanraku.com
Tel: 408 363 2110
Tel: 415 771 0892( please call this )
COOK Prep Dish-washer Server Phone: 4157710892

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự