Cơm Tháng / Dịch Vụ Ăn Uống >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
Nhà Hàng Viêt Nam o Hayward sap khai troung Can nguoi chay bàn, phu bep luoi hau. Xin lien lai (415)818-3300 nha hang locate phia truoc Lee sandwish.

Điện Thoại / Phone:  Xem Chi Tiết      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:

HAYWARD, CA

Post ID: 293247

Can nguoi chay bàn, phu bep luoi hau. Xin lien lai
(415)818-3300 nha hang locate phia truoc Lee sandwish. Phone: 4158183300

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự