Người Tìm Việc Làm >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
Em can nam/nu biet lai xe, khong can biet tieng Anh, giao do an gap cho 2 hang:UberEats va Doordash. Viec lam ngay, gio giac thoai mai. Lien he Ky 4087504815, Vu 4088234529. Can nguoi gap Campell, Milpitas, Fremont, Los Angieles, Orange, Wesminter va tren khap HOA KY.

Điện Thoại / Phone:  40842110894      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:
1515 N.Milpistas
Milpitas, CA 95112

Post ID: 287908

Em can nam/nu biet lai xe, khong can biet tieng Anh, giao do an gap cho 2 hang:UberEats va Doordash.
Viec lam ngay, gio giac thoai mai. Lien he Ky 4087504815, Vu 4088234529.
Can nguoi gap Campell, Milpitas, Fremont, Los Angieles, Orange, Wesminter va tren khap HOA KY.

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự