Dịch Vụ - Kế Toán, Luật Pháp, Tư Vấn >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
TIM MOT KE TOAN CHO CONG TY THOI TRANG O LOS ANGELES

Điện Thoại / Phone:  714-705-5396      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:
5915 SHEILA ST
COMMERCE, CA 90040

Post ID: 237126

Can mot part time ke toan cho cong ty thoi trang. Theo gioi account receivable va cac expenses. Thoi gian se uyen chuyen theo nguoi co kha nang. cong ty tai City Commerce, Nhung hau het cong vien online.

Tien luong se thoa thuan sau khi thao luan cong viec. Goi resume, certificate neu co.

xin lien he email: tam@elitefashion.us hoac dien thoai anh Tam : 714-705-5396. neu co kha nang tot, se ban viec lam fulltime sau thoi gian lam thu viec.

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự