Dịch Vụ - Máy Tính, Phần Mềm, Web >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt     report error Report Error/Spam
TELEPHONE, COMPUTER NETWORK & SECURITY CAMERA... Van Ng @ 714-837-1511. (Network Certified: ID#9569804)  TELEPHONE-FAX: Repair, install new cables ( Cat6,5,3 )> Business/Homes.  COMPUTER-NETWORK: Server & W/S _ Setup / NET-Trouble shooting.  TV/Audio/Video in-wall speakers cho Restaurants , Nails & …  SECURITY CAMERA: See & hear ( Vi

Điện Thoại / Phone:  714-837-1511      Web Site: 

Địa Chỉ / Address:

Westminster, CA 92683

Post ID: 223686

TELEPHONE, COMPUTER NETWORK & SECURITY CAMERA...
Van Ng @ 714-837-1511. (Network Certified: ID#9569804)

 TELEPHONE-FAX: Repair, install new cables ( Cat6,5,3 )> Business/Homes.
 COMPUTER-NETWORK: Server & W/S _ Setup / NET-Trouble shooting.
 TV/Audio/Video in-wall speakers cho Restaurants , Nails & …
 SECURITY CAMERA: See & hear ( Video/Audio) AnyWhere .
 ALarm for Business / Home.

 ĐIÊN THOAI – FAX: Sửa, Gắn đường dây cho Business / Home.
 COMPUTER-NETWORK: Sửa, Setup Network / Internet.
 TV/Audio/Video in-wall speakers cho Restaurants , Nails & …
 ALARM for Business / Home.
 CAMERA SECURITY: " Xem & Nghe được bất cứ đâu ".
L/L: Van 714-837-1511 (Việc làm có bảo đảm.)

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

Rao Vặt Tương Tự