Cơm Tháng, Dịch Vụ Ăn Uống >> California

update ad Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Rao Vặt
Ad ID: 184822
Co ban va nhan dat Banh Bot Loc la Hue, ngon, chat luong $55/100cai, Cha Ca Mang, giai, nguyen chat, rat ngon $9/1cay, nem chien$8/1bag. Rat tien cho ai o xuyen bang ve Cali mang di. Goi truoc may ngay de order. L/L: Khoa

Điện Thoại / Phone:  1 (714) 797-9636
Web Site: 
Địa Chỉ / Address:
1131 N Roxboro St
Anaheim, CA 90405

Lưu ý: Rao vặt này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.


Danh Mục Tương Tự