Finance & Insurance - Kế Toán / Thuế Vụ >> California

update listing Cập Nhật     upload image Đăng Hình     delete ad Xóa Listing     report error Báo Lỗi (Report Error)

ACCOUNTIING OFFICE

14180 Beach blvd.,ste 204, Westminster, CA 92683
Phone: (714) 340-8640

Chúng tôi đã có hơn 10 năm kết hợp kinh nghiệm về Thuế Thu nhập / Kế toán và. Là chủ doanh nghiệp nhỏ, chúng tôi biết những thách thức bạn phải đối mặt và những gì cần để điều hành một doanh nghiệp có lợi nhuận.
Các dịch vụ chúng tôi cung cấp là:
Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Kế toán / Sổ Sách Kế Toán:
* Hoà giải ngân hàng, Tài khoản phải thu, Tài khoản phải trả,
* Báo cáo Thu nhập, Bảng cân đối, Sổ Cái,
* Dịch vụ tính lương: Thuế Lương Bổng, 941/940. Chuẩn bị của 1099, W2,
* Trả lại thuế bán hàng, Kết thúc Tháng, Cuối năm Đóng.
* Mở Tổng công ty, LLC, LLP...
Phone/Text: Hai Le 714-340-8640

Lưu ý: Listing của bạn sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.

ke toan thue vu lam thue lam tax accountants tax services khai thue dich vu ke toan

Rao Vặt Tương Tự